สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000

บริการสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 9.72-12.22% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนด

ตอบโจทย์การใช้ชีวิต กับ”สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาท 2567

ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารวันนี้และกำลังมองหาสินเชื่อดีดีที่ให้วงเงินสูง มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้นานได้สบาย เริ่มต้นรายได้ต่อเดือนไม่สูงมากกับสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาท ก็ต้องสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏตัวนี้เลย ที่ตอบโจทย์ลูกค้าของธนาคารโดยตรง 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏคืออะไร

ธนาคารกรุงไทยมีนโยบายสินเชื่อที่รองรับบุคคลที่ทั้งเงินเดือนผ่านและไม่ผ่านธนาคารโดยตรง หรือจะสามารถเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นบริษัทที่มาทำข้อตกลงกับทางธนาคารให้ธนาคารมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทย MOU ซึ่งสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏก็คือ สินเชื่อบุคคลกรุงไทยสำหรับคนที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารและบริษัทต้นสังกัดก็ได้ทำข้อตกลงกับทางธนาคารไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีรายได้จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และลูกค้าเอกชน ซึ่งผู้ที่ต้องการสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทก็สมัครได้ เพราะเริ่มต้นรายได้ของผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยได้ตั้งแต่รายได้ 13,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

ลักษณะเด่นของสินเชื่อ

  • สามารถให้วงเงินได้สูงมากถึง 15 เท่าของรายได้ผู้สมัครเลยทีเดียว โดยจะขึ้นอยู่กับรายได้และองค์กรของผู้สมัครด้วยเช่นกัน เช่น ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทก็สามารถรับเงินกู้ได้สูงสุด 15 เท่า เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท เป็นต้น
  • สินเชื่อบุคคลกรุงไทยที่ให้ดอกเบี้ยได้ต่ำเป็นพิเศษ เพราะผู้สมัครอยู่ในบริษัทหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว (MOU) ซึ่งก็จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่มีเงินใช้จริงเท่านั้น หากให้วงเงินแล้วผู้สมัครเบิกใช้เท่าไร ก็จะคิดดอกตามเงินที่เบิกไปใช้เท่านั้น 
  • ไม่ต้องมีคนค้ำประกันสินเชื่อก็ได้เช่นกัน (ซึ่งจะเลือกว่ามีหรือไม่มีคนค้ำประกันก็ได้เช่นกัน)

ข้อกำหนดรายได้ของหน่วยงาน

สำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะต้องรู้ก่อนว่า สินเชื่อนี้จะแบ่งลักษณะของผู้สมัครตามหน่วยงานองค์กรที่สมัคร ไม่ว่าว่าแค่มีบัญชีรายได้กับธนาคารก็สมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทได้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพรับราชการ ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชน เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ

  • บริษัทที่ได้ทำ MOU กับธนาคาร กำหนดให้รายได้ขอสินเชื่อกรุงไทยได้ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป โดยกำหนดให้มีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีที่รายได้เข้าไม่ต่ำกว่า 15% ของรายได้ในแต่ละเดือน ดังนั้นสมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทสามารถขอสินเชื่อกลุ่มนี้ได้
  • บริษัทที่ไม่ได้มีข้อตกลงทำ MOU กับธนาคาร กำหนดให้รายได้ขอสินเชื่อกรุงไทยได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยกำหนดให้มีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีที่รายได้เข้าไม่ต่ำกว่า 15% ของรายได้ในแต่ละเดือน

กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพลูกจ้างชั่วคราว/สัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

  • บริษัทที่ได้ทำ MOU กับธนาคาร กำหนดให้รายได้ขอสินเชื่อกรุงไทยได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยกำหนดให้มีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีที่รายได้เข้าไม่ต่ำกว่า 25% ของรายได้ในแต่ละเดือน ดังนั้นสมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาทสามารถขอสินเชื่อกลุ่มนี้ได้
  • บริษัทที่ไม่ได้มีข้อตกลงทำ MOU กับธนาคาร กำหนดให้รายได้ขอสินเชื่อกรุงไทยได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยกำหนดให้มีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีที่รายได้เข้าไม่ต่ำกว่า 25% ของรายได้ในแต่ละเดือน


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สนใจบัตรเครดิต กรุงศรี สมัครด่วน
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
สมัครบัตรเครดิต TMRW ทราบผลทันที
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20 ปีขึ้นไป