สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000

สมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 ด่วน
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ระหว่าง 15-24% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนด

ขอสินเชื่อกรุงไทยต้องมีเงินเดือนเท่าไร? ..มีสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทจริงไหม 2567

สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่ต้องการกู้เงินกรุงไทยก็คงอยากรู้ว่าธนาคารมีสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยอยู่จริงหรือไม่ และสินเชื่อกรุงไทยแต่ละอย่างต้องมีรายได้เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไรกันแน่ มีสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทจริงหรือไม่ 

สินเชื่อกรุงไทยแบบสินเชื่อส่วนบุคคลมีแบบไหนบ้าง 

สินเชื่อกรุงไทย ใจดี

เป็นสินเชื่อที่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์แน่นอนว่าผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไร ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาท หรือสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 บาท ก็ล้วนแต่สมัครได้ เพราะสำหรับสินเชื่อนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้ส่งคำเชิญให้มากสมัครเอง โดยมีวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านลิ้งค์ 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

สินเชื่อที่เน้นให้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารอยู่แล้ว ถือเป็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทย โดยกลุ่มลูกค้าเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่กำหนดเงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 บาทขึ้นไปจึงไม่ได้จัดว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทแต่อย่างใด วิธีขอสินเชื่อให้ผ่านหน่วยงานที่สังกัดของตนเองก็ได้ หรือช่องทางการยื่นคำขอโดยตรงกับทางธนาคารเองก็ได้เช่นกัน โดยอาจจะมีการขอหักรายได้ประจำเดือนแต่ละเดือนจนกว่าหนี้จนหมดลงตามสัญญา 

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus 

เป็นสินเชื่อที่กำหนดรายได้ของผู้ที่ต้องการกู้เงินกรุงไทยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงไม่ได้จัดว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทแต่อย่างใด โดยจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกับธนาคารโดยตรงทุกเดือน ตรวจสอบได้จริง และจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นพนักงานเอกชน และบริษัทไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องสวัสดิการกับธนาคาร (MOU) และจะต้องมีการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีด้วยเช่นกัน 

สินเชื่อ Smart Money

ลักษณะของสินเชื่อนี้ไม่ได้บังคับอยู่ในหลักเกณฑ์ว่าผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยจะต้องมีรายได้ผ่านธนาคารโดยตรงทุกเดือนแต่อย่างใด เรียกว่าไม่บังคับเรื่องบัญชีเงินเดือน แต่ตั้งข้อกำหนดรายได้ผู้สมัครว่าจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงไม่ได้จัดว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาทแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มองหาสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยก็อาจจะสมัครได้ยาก เพราะไม่มีสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 บาท แม้ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ตาม ทางธนาคารก็มีเกณฑ์รายได้สูงกว่าจำนวนเงินต่อเดือน 9,000 บาทอยู่ดี ทั้งนี้ผู้สมัครจึงควรหาตัวเลือกอื่นก็ดูมีความเป็นไปได้มากกว่ายื่นเรื่องสินเชื่อกับทางกรุงไทย เช่น ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารแบบถูกกฎหมายอย่าง สถาบันการเงินนาโนไฟแนนซ์ อย่าง สินเชื่อจากฟิกนิกซ์, ไลน์บีเค เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกที่มักจะอนุมัติวงเงินให้สำหรับคนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่สูงมากนัก


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครสินเชื่อรถกรุงศรีพร้อมรับดอกเบี้ยถูก
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ระหว่าง 12-18% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
กู้ธนาคารธนชาติวันนี้รับดอกเบี้ยแสนถูก
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-70 ปี