สินเชื่อฟื้นฟู

บริการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ สมัครเลย
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ 5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนด

 “สินเชื่อฟื้นฟู” มาตรการเยียวยาคนไทยช่วง COVID-19 2567

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ส่งผลกระทบมาตั้งแต่ปี 2019 จนกระทั่งปัจจุบันปี 2024 คนไทยหลายคนยังต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ไม่มากก็น้อย นับเป็นความท้าทายที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ รัฐบายจึงต้องหาทางเยียวยาประชาชนคนไทยด้วยการให้เงินสนับสนุน และกำหนดให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ชะลอเรื่องดอกเบี้ย รวมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูเยียวยาด้วยกันหลายอย่างด้านการเงินผ่าน “สินเชื่อฟื้นฟู” ซึ่งมาตรการสินเชื่อนี้เองก็จะถูกควบคุมดูแลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยและจากกระทรวงการคลัง สำหรับใครที่อยากรู้ว่าแล้วสินเชื่อฟื้นฟู ธปท. มีรายละเอียดสำคัญอย่างไร ไปดูกันเลย

สินเชื่อฟื้นฟูมีลักษณะอย่างไร

  • ผู้ที่ขอสินเชื่อกับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูจะได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อที่ต่ำพิเศษกว่าที่เคยได้รับการธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เรียกได้ว่าเป็น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Laon) 
  • บุคคลธรรมดา หรือผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อได้เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในช่วง COVID-19
  • ให้ระยะเวลาสินเชื่อได้สูงสุด 5 ปีเต็ม โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับใน 6 เดือนแรก และสำหรับ 2 ปีแรก จะเสียดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี สำหรับระยะยาวมีระยะเวลาสินเชื่อไม่เกิน 5% ต่อปี 
  • วงเงินสินเชื่อธุรกิจ จะแบ่งลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ใหม่ โดยสำหรับลูกค้าเก่าหรือลูกหนี้เดิมจะสามารถกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งจำกัดการขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินกู้ โดยสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกหนี้ใหม่สามารถขอวงเงินกู้ได้สูงสุดจำนวนเงิน 20 ล้านบาท โดยจะเป็นการนับรวมการทุกแหล่งเงินกู้ในระบบด้วยเช่นกัน 
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อธุรกิจจะถือว่าเบาสำหรับ 6 เดือนแรกเพราะรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ หลังจากนั้นดอกเบี้ยก็ยังถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงการขอกู้เงินปกติ ซึ่งความพิเศษจะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกพิเศษแล้ว ยังจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน 

เป้าหมายหลักของสินเชื่อฟื้นฟู

สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแผนช่วยกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 โดยสินเชื่อฟื้นฟู ธปท.นี้ได้กระจายงบประมาณให้กับสถาบันการเงินด้วยวงเงินสูงสุด 500 ล้านบาทสำหรับแต่ละแห่ง และมีวงเงินรวม 250,000 ล้านบาท จากนั้นสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์จะต้องออกโครงการสินเชื่อได้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินก็กับสินเชื่อฟื้นฟูนี้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูนี้จะเน้นให้สินเชื่อกับบุคคลที่มีคุณสมบัติผู้ประกอบการหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจช่วงนี้ได้ โดยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสินเชื่อนี้ก็สามารถทำได้ เพราะสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินเป็นสำคัญว่าออกโครงการสินเชื่อให้ประชาชนกลุ่มไหนเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเอง


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สนใจบัตรเครดิต กรุงศรี สมัครด่วน
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยต่ำ
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ลดอัตราดอกเบี้ย 6.98-26.10% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20 ปีขึ้นไป