แอพกระเป๋าตัง

บริการแอพกระเป๋าตังใช้จ่ายสะดวกผ่านแอพ
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ไม่ระบุ
อายุผู้สมัคร 18 ปีขึ้นไป

ผู้ใช้งานแอพกระเป๋าตังไม่พอใจ ข้อมูลถูกดึงไปให้บริษัทพันธมิตรด้วย 2567

แอพกระเป๋าตังหรือที่จริง ๆ ต้องถูกเรียกว่าแอพ “เป๋าตัง” ถือได้ว่าเป็นแอพฯที่ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลดแอพกระเป๋าตังเพื่อรับสิทธิจากโครงการรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยแอพกระเป๋าตังเป็นแอพฯที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากธนาคารกรุงไทย ผู้ใช้งานสามารถลิ้งค์แอพฯนี้เข้าไปแอพที่เป็นบัญชีของธนาคารไว้ด้วยก็สามารถทำได้เช่นกัน แอพฯนี้เกิดขึ้นมาจากช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโคโรน่า COVID-19 ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชน โดยการใช้วิธีการจ่ายผ่านเงินนั้นประชาชนก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นการขอรับสิทธิจากวงเงินเยียวยาเหล่านั้น เช่น มาตรการเยียวยารับโครงการเป๋าตังเราชนะ 7000 บาท โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น 

โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะต้องสมัครและดาวน์โหลดใช้งานแอพฯถุงเงิน ส่วนประชาชนที่ต้องการรับสิทธิก็ต้องลงทะเบียนแอพกระเป๋าตังผ่านเว็บไซด์ก่อน แล้วจึงมาดาวน์โหลดเป๋าตังกรุงไทยไว้ใช้งาน ลักษณะการจ่ายเงินหรือชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าก็จะต้องสแกนจ่ายด้วย QR CODE กับแอพกระเป๋าตัง 

ทั้งนี้สำหรับการใช้งานแอพกระเป๋าตังผู้ใช้งานหลายคนจะต้องยอมรับเงื่อนไขอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากอ่านเงื่อนไขแต่กดไม่ยอมรับก็เท่ากับไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากโครงการรัฐฯได้ การกดยอมรับการการใช้งานแอพกระเป๋าตัง จึงถือได้ว่าเป็นวิธีเข้าแอพกระเป๋าตังอย่างถูกบังคับ ซึ่งการที่ผู้ใช้งานแอพหลายคนต้องยอมรับเงื่อนไขบางข้อก็ดูไม่สมเหตุสมผลซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่อย่างใด โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเลยก็คือ เรื่องของการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปให้กับบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรอื่น ๆ ของแอพเป๋าตังกรุงไทยนั้นเอง และคำว่าบริษัทพันธมิตรก็เป็นบริษัทภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแอพฯ และประชาชนก็ไม่ได้รู้ว่าข้อมูลถูกนำไปให้บริษัทอะไรบ้าง และจะถูกนำข้อมูลไปใช้ในระดับไหนด้วยเช่นกัน นโยบายนี้เองทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจในการใช้งานขึ้นมาด้วยเช่นกัน โดยข้อที่ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นต้องกดยอมรับในส่วนนี้นั้นก็คือ ข้อที่ 9.2 “ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ..” 

อย่างไรก็ตามสำหรับบางคนที่ต้องการโหลดแอพเป๋าตัง 2 อันในเครื่องเดียว หรือจะเรียกว่าต้องการจะใช้งานแบบ 2 ID เป๋าตังในเครื่องเดียวนั้นก็จะสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้งานแอพกระเป๋าตังสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ทำได้


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครสินเชื่อรถกรุงศรีพร้อมรับดอกเบี้ยถูก
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ระหว่าง 12-18% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
สมัครแอพห้าให้มันนี่ยืมเงินด่วน 30 นาที
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-60 ปี